Емил Ангелов Матов

Служебен e-mail: emil.matovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи:


МЕДИИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА