проф. д-р Анастасия Ничева Петрова

Служебен e-mail: anastasia.petrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: anastassiyanp@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


езикови контакти в балканския ареал, антропоцентричността в езика, съвременни когнитивни подходи към семантиката, теория на метафората, етнолингвистика, езикова картина на света, фразеология и култура, езиково проявление на културните символи, соматична лексика и фразеология, проблеми на корпусните езикови изследвания.

Ключови думи:


езиков контакт, балкански езиков съюз, антропоцентричността в езика, съвременни когнитивни подходи към семантиката, теория на метафората, етнолингвистика, картина на света, езиково съзнание, фразеология и култура, синхрония и диахрония в езика, езиково проявление на културните символи, соматична лексика и фразеология, жестова фразеология, фразеологично значение, фразеологична образност, проблеми на корпусните езикови изследвания..

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

1996

1994

1993

1992

0