гл.ас. дн Георги Иванов Василев

Служебен e-mail: g.vasilevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: tvvt@abv.bg
Фейсбук: Георги Василев
Скайп: jacomo1269
ORCID:

Научни интереси:


Методика на обучение по български език и литература 1-4 клас ,словесноизпълнителско и театрално изкуство.

Ключови думи:


методика,български език,литература,словесноизпълнителска дейност,театрална анимация,практическо обучение,студенти

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2013

2012