ас. Живка Тодорова Йорданова

Служебен e-mail:
Личен e-mail: iontcheva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Теория и методика на физическото възпитание, Лека атлетика, Зимни спортове

Ключови думи: