доц. д-р Верка Сашева Иванова

Служебен e-mail: verka.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: verkaivanova_vt@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8092-3766


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


морфология, функционална граматика, прагматика/ Morphology, Functional Linguistics, Pragmatics

Ключови думи:


морфология, функционална граматика, прагматика/ Morphology, Functional Linguistics, Pragmatics

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2006

2005

2003