доц. д-р Силвия Атанасова Великова

Научни интереси:


Методика на обучението по английски език, многоезичие, психолингвистика, когнитивни аспекти на езикоусвояването, формиране на умения за слушане, стратегии за изучаване на език, преподаване на английски за академични цели, портфолиото в квалификацията и професионалното развитие на учителите по чужд език, развиване на умения за рефлексия и самооценяване в обучението на преподаватели по съвременни езици.

Ключови думи:


Приложна лингвистика, езици, обучение на учители, многоезичие

Публикации


2022

2021

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2006

2005

2002