доц. д-р Христина Атанасова Христова

Служебен e-mail: hristovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: hxpistova@abv.bg, hristipa@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5221-560X

Научни интереси:


Връзки с обществеността, маркетинг на специални събития, корпоративни комуникации, корпоративна социална отговорност, градски брандинг Public Relations, Special Event Marketing, Corporate Communications, Corporate Social Responsibility, Urban Branding.

Ключови думи:


пиар, културни политики, корпоративно гражданство, бранд, градски брандинг, специално събитие, хиперконсуматорско общество, Key words: PR, cultural policies, corporate citizenship, brand, urban branding, special event, hyperconsumer society, hypermodernity

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2004

1998