доц. д-р Владимир Иванов Донев

Служебен e-mail: vladimir.donevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: vladont@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


теория и история на литературата, жанрология, сравнителното литературознание, методологията на литературния анализ, поетика на българската и руската литература, литературна критика, кинокритика

Ключови думи:


теория на литературата, история на литературата, поетика, сравнително литературознание, критически подходи в литературознанието, интертекст, рецептивна естетика, жанр

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994