гл.ас. д-р Марио Конов

Служебен e-mail: m.konovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: mario_gunter@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2937-9619

Научни интереси:


Работи в областта на църковната дърворезба. Интереси в областта на християнската култура, история на църковните изкуства, техника, технология и реставрация на църковната дърворезба.

Ключови думи:


църковни изкуства, дърворезба, християнска култура; church arts, woodcarving, christian culture

Публикации


2023

2021

2020

2018