доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова

Научни интереси:


Обучение в текст и чрез текст; езикът на художествената литература; средства и форми за проверка и оценка на знанията по български език; рецепция на текст и методически похвати за формиране на рецептивни и на общоучебни умения. Подготовка на учителите по български език и усъвършенстване на методическата им компетентност. Изучаване на български език като чужд.

Ключови думи:


език, текст, обучение, методика, комуникативна компетентност, учител, методическа компетентност

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1994

1992