гл.ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова

Служебен e-mail: p.byalmarkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: petia_iord@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Съвременни мултимедийни технологии и приложения, Електронно обучение, 3D технологии, Увод в Информатиката и компютърните науки, Програмни интерфейси

Ключови думи:


Съвременни мултимедийни технологии и приложения, Електронно обучение, 3D технологии, Програмни интерфейси

Публикации


2020

2019

2018

2015

2014

2013

2011