гл.ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова

Служебен e-mail: s.varbanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: hotsilverbg@yahoo.com
Фейсбук: да
Скайп: silverbg
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Уеб дизайн и анализ, UX/UI дизайн, Dark patterns and UX, CMS, SEO, Гещалт психология за хора с увредено зрение, Автомати разпознаватели и теория на езиците, Семантика и лексически анализ, MathML.

Ключови думи:


Уеб дизайн, UX/UI дизайн, Dark patterns, SEO, Автомати,Семантика, MathML, Гещалт психология.

Публикации


2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010