проф. дн Олег Димитров Асенов

Служебен e-mail: o.asenovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: olegasenovpc@gmail.com
Фейсбук:
Скайп: oleg_asenov
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-8385-7680

Научни интереси:


компютърни мрежи и комуникации

Ключови думи:


Публикации


2023

2018

2017

2016

2015

2014

2013