доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

Служебен e-mail: t.todorovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: todorvt@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Приложно програмиране, WEB програмиране, Защита на информацията, Бази данни

Ключови думи:


Приложно програмиране, WEB програмиране, Защита на информацията, Бази данни

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003