гл.ас. д-р Евдокия Николаева Стефанова

Служебен e-mail: e.stefanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: evdokiya_22@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6482-5808

Научни интереси:


Научни трудове и изследвания в областта на Методика на обучението по "Човек-общество" и "Човек-природа", Здравно образование, Психология, ИКТ в началното училище, дигитална и медийна компетентност.

Ключови думи:


човек-общество, човек-природа, здравно образование, краезнание, ИКТ, дигитални компетенции, медийни компетенции.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013