проф. д-р Тодор Дончев Моллов

Служебен e-mail: t.mollovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: tmollov_vtu@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Българска фолклорна традиция; Български и славянски (балкански) фолклор; Българска и славянска (балканска) етнология; Българска и славянска (балканска) митология и ритуали; Българска и славянска (балканска) средновековна история, култура и литература.

Ключови думи:


фолклористика, фолклор, етнология, митология, ритуали, средновековие

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1989

1988

1984

1983