проф. дн Николай Стойчев Димитров

Служебен e-mail: n.dimitrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: dimitrov_n@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Област на научните изследвания: Българска възрожденска литература, Българска литература след Освобождението, български модернизъм, емоциите в литературата, философия на литературата; Bulgarian National Revival Literature, Bulgarian literature after the Liberation, Bulgarian Modernism, emotions in the literature, philosophy of literature.

Ключови думи:


българско възраждане, българска литература след Освобождението, емотивност, български модернизъм, философия на литературата; The Bulgarian National Revival, emotionality, Bulgarian Modernism, philosophy of literature.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1998

1995

1994

1993

1991