гл.ас. д-р Юлия Радославова Митева

Служебен e-mail: j.mitevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: julia_miteva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател
618 356

Научни интереси:


Юлия Митева е асистент в Катедра Романистика на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, където от 2009 г. насам преподава Испански език, Морфология и Морфосинтаксис на испанския език. Завършва Българска филология във ВТУ " Св. св. Кирил и Методий" през 2001 г. и Испанска филология в Университета на Ла Лагуна, Тенерифе, Испания, през 2009 г. През 2017 г. успешно защитава в Испания докторска дисертация на тема "Социална история на езика на мудехарите. Езиковата асимилация на ислямското малцинство на Иберийския полуостров през Средновековието". Научните й нтереси са в областта на Социолингвистиката и Социалната история на езика и по-конкретно към процесите на езикова и културна асимилация в мултиетнична среда. Публикувала е статии по тази тема.

Ключови думи:


Социолингвистика, Социална история на езика, Средновековна история на Испания

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011