ас. Анна Николова Коева

Служебен e-mail: a.koevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: anna_koeva@hotmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател
618 356

Научни интереси:


езикознание, превод, граматика

Ключови думи:


Публикации


2024

2021

2016

2013

2012

2011