доц. д-р Илияна Иванова Димитрова

Служебен e-mail: iliana_idts.uni-vt.bg
Личен e-mail: iliana_id@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4876-4283

Научни интереси:


българска литература след Освобождението, съвременна българска литература, литература и театър; Bulgarian literature after the Liberation, Contemporary Bulgarian literature, Literature and theater

Ключови думи:


българска литература, съвременна българска драма, Bulgarian literature, Contemporary Bulgarian drama

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005