доц. д-р Емил Костадинов Бузов

Служебен e-mail: e.buzovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: emilbuzov@hotmail.com
Фейсбук: Emil Buzov
Скайп: emil.buzov
ORCID: https://orcid.org/0000000315957158

Преподавател

Научни интереси:


Тенденции, философия, организация, управление, технологии и подходи в образованието.

Ключови думи:


Учеща общност, Учеща среда, технологии, организация на учебната среда, методика на провеждане на на урок/ситуация в условията на интердисциплинарност, конструиране и предприемачество, прилагане на компетентностен подход

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

1999

1997

1996

1995

1992

0