доц. д-р Хелена Георгиева Йолова

Служебен e-mail: h.yolovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: hjolova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Хоноруван преподавател

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


история на психологията,психология на общуването,психология на лъжата,процесът влияние при общуването

Ключови думи:


history of psychology, psychology of communication, psychology of lies, process of influence in communication