доц. д-р Живка Василева Радева

Служебен e-mail: radevats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Книгознание, Библиофилство, Библиотекознание, Библиография, Краезнание, Книгоразпространение.

Ключови думи:


Книгоиздаване, Книгознание, Книжовни процеси, Българско възраждане.

Публикации


2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1995

1994

1993

1991