ас. Благовест Асенов Благоев

Служебен e-mail: b.blagoevts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4259-1630

Научни интереси:


Теория на превода, стихотворен превод, количествени методи в лингвистиката, лексикография

Ключови думи:


Теория на превода, стихотворен превод, количествени методи в лингвистиката, лексикография

Публикации


2021

2020

2019

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007