доц. д-р Огняна Атанасова Георгиева-Тенева

Служебен e-mail:
Личен e-mail: ognyana_georgieva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


нова и съвременна българска литература; литература за деца и юноши; методика на литературното образованиe; гражданско образование

Ключови думи:


Публикации


2016

2015

2014

2013

2012

2011