По факултети

Изобразително изкуство

Визуални изследвания

Изящни изкуства - Графика

Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации

Изящни изкуства - Живопис

Изящни изкуства - Скулптура

Изящни изкуства - Стенопис

Интерактивен дизайн и компютърни игри

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Рисуване и интермедия

Исторически

Археология

География

Етнология

История

Културен туризъм

Педагогика на обучението по география и информационни технологии

Педагогика на обучението по география и физическо възпитание

Педагогика на обучението по история и география

Педагогика на обучението по история и информационни технологии

Педагогика на обучението по история и философия

Педагогика на обучението по история и чужд език

Регионално развитие и геоикономика

Математика и информатика

Информатика

Информационно брокерство и дигитални медии

Компютърни науки

Педагогика на обучението по математика и информатика

Приложна математика

Софтуерно инженерство

Педагогически

Начална училищна педагогика и специална педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика и логопедия

Предучилищна педагогика и педагогика на ранното детство

Предучилищна педагогика и чужд език

Социална педагогика

Педагогически колеж - Плевен

Начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика и английски език

Предучилищна педагогика и английски език

Православен богословски

Теология

Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба

Стопански

Бизнес управление

Икономика и мениджмънт

Маркетинг

Международни икономически отношения

Предприемачество в социалната сфера

Публична администрация

Социални дейности

Стопанско управление

Счетоводство и контрол

Туризъм

Финанси

Филологически

Английска филология

Балканистика

Българска филология

Връзки с обществеността

Германистика

Журналистика

Педагогика на обучението по български език и география

Педагогика на обучението по български език и информационни технологии

Педагогика на обучението по български език и история

Педагогика на обучението по български език и чужд език

Приложна лингвистика (два чужди езика)

Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм

Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации

Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения

Романистика

Руска филология

Славянски езици и култури

Философски

Дипломация и международни отношения

Национална сигурност

Политология

Психология

Философия