Изкуствознание и изобразително изкуство


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)  Редовна (Православен богословски факултет)  Задочна (Православен богословски факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Професионална реализация:

Изкуствознание и изобразително изкуство


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет по изобразително изкуство)  Редовна (Православен богословски факултет)  Задочна (Православен богословски факултет) Самостоятелна

Обучаващо звено:

Православен богословски факултет

Цели на програмата:

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Професионална реализация: