Мандат 2019-2023

Председател:

Членове:

 1. Филологически факултет - проф. д-р Ценка Иванова, доц. д-р Владимир Владов
 2. Философски факултет - проф. дн Вихрен Бузов
 3. Факултет Математика и информатика - доц. д-р Емилиян Петков
 4. Исторически факултет - доц. д-р Росина Костова
 5. Факултет по изобразително изкуство - доц.д-р Светослав Косев
 6. Стопански факултет - проф. д-р Слави Димитров
 7. Педагогически факултет - доц. д-р Катя Николова
 8. Православен богословски факултет - доц. д-р Свилен Тутеков
 9. Юридически факултет - гл. ас. д-р Христо Орманджиев
 10. Педагогически колеж, Плевен - доц. д-р Емил Бузов
 11. Филиал – Враца - преп. Лариса Грунчева
СПОДЕЛИ В