Участие в програма „Еразъм+“

Информация за програма Еразъм+ във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" - за финансираните дейности, срокове и условия за участие на студентите, докторантите, преподавателите и служителите на ВТУ може да намерите на сайта www.erasmus-vtu.bg.


Еразъм харта за висше образование за 2021-2027

СПОДЕЛИ В