Специалности в задочна форма на обучение, за които се обявява прием за учебната 2023–2024 година

СПЕЦИАЛНОСТИ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПЪРВИ (ЕСЕНЕН) ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023–2024 ГОДИНА
(28.08.2023 г. – 06.10.2023 г.)


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ:

 1. Адаптирано физическо възпитание (семестриална такса – 450,00 лв.)
 2. Здравен мениджмънт (семестриална такса – 450,00 лв.)
 3. Медиация и разрешаване на конфликти (семестриална такса – 450,00 лв.)
 4. Международен туризъм (семестриална такса – 450,00 лв.)
 5. Музеология и музейна квалификация (семестриална такса – 350,00 лв.)
 6. Педагогическа психология (семестриална такса – 500,00 лв.)
 7. Подготовка и редактиране на текстове (семестриална такса – 500,00 лв.)
 8. Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст (семестриална такса – 500,00 лв.)
 9. Психология на здравето (семестриална такса – 500,00 лв.)
 10. Ресурсен учител (семестриална такса – 550,00 лв.)
 11. Стратегическо управление (семестриална такса – 450,00 лв.)
 12. Учителска правоспособност (семестриална такса – 600,00 лв.)

ПЪРВИ (ЕСЕНЕН) ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
От 28.08.2023 г. до 06.10.2023 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ:
10.10.2023 г. (след 16:00 ч.)


ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ:
От 11.10.2023 г. до 17.10.2023 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В