Специалности в дистанционна форма на обучение, за които се обявява прием за учебната 2023–2024 година

СПЕЦИАЛНОСТИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПЪРВИ (ЕСЕНЕН) ПРИЕМ  ЗА УЧЕБНАТА 2023–2024 ГОДИНА
(28.08.2023 г. –13.10.2023 г.)

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ:

 1. Арттерапия и трудотерапия (семестриална такса – 550,00 лв.)
 2. Библиотекознание и библиография (семестриална такса – 450,00 лв.)
 3. Бизнес информационни технологии (семестриална такса – 500,00 лв.)
 4. Информационен мениджмънт (семестриална такса – 500,00 лв.)
 5. Информационна сигурност (семестриална такса – 550,00 лв.)
 6. Консултативна психология (семестриална такса – 550,00 лв.)
 7. Организационна психология (семестриална такса – 550,00 лв.)
 8. Педагогическа психология (семестриална такса – 550,00 лв.)
 9. Психология (семестриална такса – 600,00 лв.)
 10.  Психология на превантивната работа в образователни и социални институции (семестриална такса – 550,00 лв.)
 11. Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст) (семестриална такса – 550,00 лв.)
 12.  Семейно консултиране (семестриална такса – 500,00 лв.)
 13.  Супервизия в помагащите професии (семестриална такса – 550,00 лв.)
 14.  Управление на образованието (семестриална такса – 500,00 лв.)
 15.  Учителска правоспособност (семестриална такса – 650,00 лв.)

ПЪРВИ (ЕСЕНЕН) ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

От 28.08.2023 г. до 13.10.2023 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ:

18.10.2023 г. (след 16:00 ч.)

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

От 19.10.2023 г. до 27.10.2023 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В