Прием по образователни програми (специалности) – втори (пролетен) прием

Прием по образователни програми (специалности) – мартенски прием

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ И СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ:

 1. РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ (задочна форма) – семестриална такса – 400 лв.
 2. УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (задочна форма) – семестриална такса – 475 лв.
 3. АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ (дистанционна форма) – семестриална такса – 400 лв.
 4. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ (дистанционна форма) – семестриална такса – 330 лв.
 5. БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (дистанционна форма) –семестриална такса – 400 лв.
 6. ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ (дистанционна форма) – семестриална такса – 400 лв.
 7. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ (дистанционна форма) – семестриална такса – 475 лв.
 8. ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ (дистанционна форма) – семестриална такса – 465 лв.
 9. ПСИХОЛОГИЯ (дистанционна форма) – семестриална такса – 400 лв.
 10. ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ (дистанционна форма) – семестриална такса – 500 лв.
 11. СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ (дистанционна форма) – семестриална такса – 400 лв.
 12. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (дистанционна форма) семестриална такса – 400 лв.
 13. УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (дистанционна форма) – семестриална такса – 500 лв.

ВТОРИ (ПРОЛЕТЕН) ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

От 11.01.2021 г. до 19.02.2021 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ:

23.02.2021 г. (след 16:00 ч.)

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

От 24.02.2021 г. до 02.03.2021 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

СПОДЕЛИ В