Факултетски сътрудник към Кариерния център на ВТУ

Факултетски сътрудник към Кариерен център на ВТУ

Мандат 2023-2027 - доц. д-р Марина Теофилова.

СПОДЕЛИ В