Академични наставници 2018 - 2019 г.

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


Уч. 2018/2019 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЪРВИ КУРС

1-ВА ГРУПА  - проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

2-РА ГРУПА  -  доц. д-р Марина Теофилова  Теофилова

ВТОРИ КУРС

1-ВА ГРУПА   гл.ас. д-р Галина Цветкова Цветкова

2-РА ГРУПА    гл.ас. д-р Атанас Димитров Тотляков

ТРЕТИ КУРС

ПОИИ (СТ) - гл. ас. д-р  Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ПОИИ (СК) - гл.ас. д-р Славина Русева Русева-Стефанова

ЧЕТВЪРТИ КУРС

ПОИИ (СТ) - гл. ас. д-р  Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ПОИИ (ГД) - доц. д-р Светослав Ангелов Косев

СПЕЦИАЛНОСТ   ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

ПЪРВИ КУРС   -  ЖИВОПИС          доц. д-р Иван Георгиев Узунов

ПЪРВИ КУРС   -  ГРАФИКА          проф. д-р  Радко Василев Спасов

ПЪРВИ КУРС   -  СКУЛПТУРА      гл.ас. д-р Славина Русева Русева-Стефанова

ПЪРВИ КУРС   - СТЕНОПИС        доц. д-р Владимир Димитров Аврамов

ПЪРВИ КУРС   - ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН     

1-ВА ГРУПА  - проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

2-РА ГРУПА  - доц. д-р Светослав Ангелов Косев

 ПЪРВИ КУРС    -   РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ  -  доц. д-р Костадин Георгиев Млячков

_______________________________________________________________________________

ВТОРИ КУРС -  ЖИВОПИС  - доц. д-р Маринета Георгиева  Млячкова

ВТОРИ КУРС -  ГРАФИКА   - доц. Христо Иванов Керин

ВТОРИ КУРС -  СКУЛПТУРА  - проф. Стефан Лазаров Лютаков

ВТОРИ КУРС -  СТЕНОПИС   - гл. ас. д-р  Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ВТОРИ КУРС -  ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

2-РА ГРУПА  -  ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

_______________________________________________________________________________

ТРЕТИ КУРС -   ЖИВОПИС  -  доц. Йордан  Николаев Йорданов

ТРЕТИ КУРС -   ГРАФИКА   -  гл.ас. д-р  Христо Георгиев Найденов

ТРЕТИ КУРС  -   СКУЛПТУРА  -  доц. Георги Минчев Георгиев

ТРЕТИ КУРС  -   СТЕНОПИС  -  доц. Борис  Желев Георгиев

ТРЕТИ  КУРС  -   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

2-РА ГРУПА  -  доц. д-р  Красимира Борисова Друмева

_______________________________________________________________________________

ЧЕТВЪРТИ КУРС   ЖИВОПИС  -  гл. ас. д-р Илиян  Лалев  Лалев

ЧЕТВЪРТИ КУРС   ГРАФИКА  -  доц. Христо Иванов Керин

ЧЕТВЪРТИ КУРС   СКУЛПТУРА  -  доц. Георги Минчев Георгиев

ЧЕТВЪРТИ КУРС   СТЕНОПИС  - гл. ас. д-р  Анастасия Венкова Тонкова - Шрьотле

ЧЕТВЪРТИ КУРС   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  - проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

2-РА ГРУПА  - доц. д-р Светослав Ангелов Косев


Уч. 2017/2018 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЪРВИ КУРС

1-ВА ГРУПА   гл.ас. д-р Галина Цветкова Цветкова

2-РА ГРУПА    гл.ас. д-р Атанас Димитров Тотляков

ВТОРИ КУРС

1-ВА ГРУПА  - доц.д-р Деница Веселинва Янева

2-РА ГРУПА  -  доц. д-р Марина Теофилова  Теофилова

ТРЕТИ КУРС

ПОИИ (СТ) - ас. д-р  Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ПОИИ (ГД) - доц.д-р Светослав Ангелов Косев

ЧЕТВЪРТИ КУРС

ПОИИ (Ж) - доц. Красимир Георгиев Карабаджаков

ПОИИ (ГР) - гл.ас. д-р Милен Петков Джановски

ПОИИ (СК) - доц. Георги  Минчев Георгиев

ПОИИ (СТ) - ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ПОИИ (ГД) - доц.д-р Светослав Ангелов Косев

СПЕЦИАЛНОСТ   ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

ПЪРВИ КУРС -  ЖИВОПИС  - доц. д-р Маринета Георгиева  Млячкова

ПЪРВИ КУРС -  ГРАФИКА   - доц. Христо Иванов Керин

ПЪРВИ КУРС -  СКУЛПТУРА  - проф. Стефан Лазаров Лютаков

ПЪРВИ КУРС -  СТЕНОПИС   - доц. Борис Желев Георгиев

ПЪРВИ КУРС -  ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН -

1-ВА ГРУПА  -  ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

2-РА ГРУПА  -  ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

_______________________________________________________________________________

ВТОРИ КУРС -   ЖИВОПИС  -  доц. Йордан  Николаев Йорданов

ВТОРИ КУРС -   ГРАФИКА   -  гл.ас. д-р  Христо Георгиев Найденов

ВТОРИ КУРС  -   СКУЛПТУРА  -  проф. Константин Станев Денев

ВТОРИ КУРС  -   СТЕНОПИС  -  доц. Борис  Желев Георгиев

ВТОРИ  КУРС  -   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

2-РА ГРУПА  -  гл.ас. д-р  Красимира Борисова Друмева

_______________________________________________________________________________

ТРЕТИ КУРС   ЖИВОПИС  -  ас. д-р Илиян  Лалев  Лалев

ТРЕТИ КУРС   ГРАФИКА  -  проф. д-р Радко Василев Спасов

ТРЕТИ КУРС   СКУЛПТУРА  -  доц. Георги Минчев Георгиев

ТРЕТИ КУРС   СТЕНОПИС  -  ас. д-р  Анастасия Венкова Тонкова - Шрьотле

ТРЕТИ КУРС   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов  Пенев

2-РА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов  Пенев

_______________________________________________________________________________

ЧЕТВЪРТИ КУРС   -  ЖИВОПИС          доц. д-р Иван Георгиев Узунов

ЧЕТВЪРТИ КУРС   -  ГРАФИКА          проф. д-р  Радко Василев Спасов

ЧЕТВЪРТИ КУРС   -  СКУЛПТУРА      гл.ас. д-р Славина Русева Русева-Стефанова

ЧЕТВЪРТИ КУРС   - СТЕНОПИС        гл.ас. д-р Владимир Димитров Аврамов

ЧЕТВЪРТИ КУРС   - ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН     

1-ВА ГРУПА  - проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

2-РА ГРУПА  - доц. д-р Светослав Ангелов Косев

ЧЕТВЪРТИ КУРС    -   РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ  -  доц. Костадин Георгиев Млячков


Уч. 2016/2017 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЪРВИ КУРС

 1-ВА ГРУПА  - доц.д-р Деница Веселинва Янева

 2-РА ГРУПА  -  доц. д-р Марина Теофилова  Теофилова

ВТОРИ КУРС

1-ВА ГРУПА   гл.ас. д-р Галина Цветкова Цветкова

2-РА ГРУПА    гл.ас. д-р Атанас Димитров Тотляков

ТРЕТИ КУРС

ПОИИ (Ж) - доц. Красимир Георгиев Карабаджаков

ПОИИ (ГР) - гл.ас. Милен Петков Джановски

ПОИИ (СК) - доц. Георги  Минчев Георгиев

ПОИИ (СТ) - ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ПОИИ (ГД) - доц.д-р Светослав Ангелов Косев

ЧЕТВЪРТИ КУРС

ПОИИ (Ж) - доц. Красимир Георгиев Карабаджаков

ПОИИ (ГР) - гл.ас. Милен Петков Джановски

ПОИИ (СК) - доц. Георги  Минчев Георгиев

ПОИИ (СТ) - ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ПОИИ (ГД) - доц.д-р Светослав Ангелов Косев

СПЕЦИАЛНОСТ   ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

ПЪРВИ КУРС -   ЖИВОПИС  -  доц. Йордан  Николаев Йорданов

ПЪРВИ КУРС -   ГРАФИКА   -  гл.ас. Христо Георгиев Найденов

ПЪРВИ КУРС  -   СКУЛПТУРА  -  проф. Константин Станев Денев

ПЪРВИ КУРС  -   СТЕНОПИС  -  доц. Борис  Желев Георгиев

ПЪРВИ  КУРС  -   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  доц. Огнян Хараламбиев Ламбев

2-РА ГРУПА  -  гл.ас. д-р Красимира Борисова Друмева

_______________________________________________________________________________

ВТОРИ КУРС   ЖИВОПИС  -  ас. д-р Илиян  Лалев  Лалев

ВТОРИ КУРС   ГРАФИКА  -  проф. д-р Радко Василев Спасов

ВТОРИ КУРС   СКУЛПТУРА  -  доц. Георги Минчев Георгиев

ВТОРИ КУРС   СТЕНОПИС  -  ас. д-р  Анастасия Венкова Тонкова - Шрьотле

ВТОРИ КУРС   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов  Пенев

2-РА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов  Пенев

_______________________________________________________________________________

ТРЕТИ КУРС   -  ЖИВОПИС          проф. Николай  Иванов Николов

ТРЕТИ КУРС   -  ГРАФИКА          проф. д-р  Радко Василев Спасов

ТРЕТИ КУРС   -  СКУЛПТУРА      гл.ас. Славина Русева Русева-Стефанова

ТРЕТИ КУРС   - СТЕНОПИС        гл.ас. д-р Владимир Димитров Аврамов

ТРЕТИ КУРС   - ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН     

1-ВА ГРУПА  - доц.  Огнян Хараламбиев Ламбев

2-РА ГРУПА  - доц. д-р Светослав Ангелов Косев

ТРЕТИ КУРС    -   РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ   доц. Костадин Георгиев Млячков

_______________________________________________________________________________

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  ЖИВОПИС  - доц. д-р Маринета Георгиева  Млячкова

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  ГРАФИКА   - доц. Христо Иванов Керин

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  СКУЛПТУРА  - проф. Стефан Лазаров Лютаков

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  СТЕНОПИС   - доц. Сашо Марков Рангелов

ЧЕТВЪРТИ КУРС -  ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  ас. Йордан Иванов Йорданов

2-РА ГРУПА  -  ас. Йордан Иванов Йорданов


Уч. 2015/2016 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЪРВИ КУРС

1-ВА ГРУПА   гл.ас. Галина Цветкова Цветкова

2-РА ГРУПА    гл.ас. Атанас Димитров Тотляков

ВТОРИ КУРС

1-ВА ГРУПА  - доц.д-р Деница Веселинва Янева

2-РА ГРУПА  -  гл.ас. д-р Марина Теофилова  Теофилова

ТРЕТИ КУРС

ПОИИ (Ж) - доц. Красимир Георгиев Карабаджаков

ПОИИ (ГР) - гл.ас. Милен Петков Джановски

ПОИИ (СК) - доц. Георги  Минчев Георгиев

ПОИИ (СТ) - ас. Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ПОИИ (ГД) - доц.д-р Светослав Ангелов Косев

ЧЕТВЪРТИ КУРС

ПОИИ (Ж) - доц. Красимир Георгиев Карабаджаков

ПОИИ (ГР) - гл.ас. Милен Петков Джановски

ПОИИ (СК) - доц. Георги  Минчев Георгиев

ПОИИ (СТ) - ас. Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

ПОИИ (ГД) - доц.д-р Светослав Ангелов Косев

СПЕЦИАЛНОСТ   ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

ПЪРВИ КУРС ЖИВОПИС  -  ас. Илиян  Лалев  Лалев

ПЪРВИ КУРС ГРАФИКА  -  проф. д-р Радко Василев Спасов

ПЪРВИ КУРС СКУЛПТУРА  -  доц. Георги Минчев Георгиев

ПЪРВИ КУРС СТЕНОПИС  -  ас. Анастасия Венкова Тонкова - Шрьотле

ПЪРВИ КУРС ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов  Пенев

2-РА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов  Пенев

_______________________________________________________________________________

ВТОРИ КУРС   -  ЖИВОПИС          проф. Николай  Иванов Николов

ВТОРИ КУРС    -  ГРАФИКА          проф. д-р  Радко Василев Спасов

ВТОРИ КУРС    -  СКУЛПТУРА      гл.ас. Славина Русева Русева-Стефанова

ВТОРИ КУРС     - СТЕНОПИС        гл.ас. д-р Владимир Димитров Аврамов

ВТОРИ КУРС      - ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН     

 1-ВА ГРУПА  - доц.  Огнян Хараламбиев Ламбев

 2-РА ГРУПА  - доц. д-р Светослав Ангелов Косев

ВТОРИ КУРС  -   РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ   доц. Костадин Георгиев Млячков

_______________________________________________________________________________

ТРЕТИ КУРС -  ЖИВОПИС  - гл.ас. Маринета Георгиева  Млячкова

ТРЕТИ КУРС -  ГРАФИКА   - доц. Христо Иванов Керин

ТРЕТИ КУРС -  СКУЛПТУРА  - проф. Стефан Лазаров Лютаков

ТРЕТИ КУРС -  СТЕНОПИС   - доц. Сашо Марков Рангелов

ТРЕТИ КУРС -  ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  ас. Йордан Иванов Йорданов

2-РА ГРУПА  -  ас. Йордан Иванов Йорданов

_______________________________________________________________________________

ЧЕТВЪРТИ  КУРС -   ЖИВОПИС  -  доц. Йордан  Николаев Йорданов

ЧЕТВЪРТИ КУРС -   ГРАФИКА   -  гл.ас. Христо Георгиев Найденов

ЧЕТВЪРТИ КУРС  -   СКУЛПТУРА  -  проф. Константин Станев Денев

ЧЕТВЪРТИ КУРС  -   СТЕНОПИС  -  доц. Борис  Желев Георгиев

ЧЕТВЪРТИ  КУРС  -   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  доц. Огнян Хараламбиев Ламбев

2-РА ГРУПА  -  гл.ас. Красимира Борисова Друмева


Уч. 2014/2015 г.

СПЕЦИАЛНОСТ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЪРВИ КУРС

1-ВА ГРУПА  - доц.д-р Деница Веселинва Янева

2-РА ГРУПА  -  гл.ас. д-р Марина Теофилова  Теофилова

ВТОРИ КУРС

1-ВА ГРУПА   гл.ас. Галина Цветкова Цветкова

2-РА ГРУПА    гл.ас. Атанас Димитров Тотляков

ТРЕТИ КУРС

ПОИИ (Ж) - доц. Красимир Георгиев Карабаджаков

ПОИИ (ГР) - гл.ас. Милен Петков Джановски

ПОИИ (СК) - доц. Георги  Минчев Георгиев

ПОИИ (СТ) - ас. Иво Теодоров Ченешев

ПОИИ (ГД) - доц.д-р Светослав Ангелов Косев

ЧЕТВЪРТИ КУРС

ПОИИ (Ж) - гл.ас. Мартина Маринова Караиванова

ПОИИ (ГР) - ас. Диян Русков Карагогов

ПОИИ (СК) - проф. Константин Станев Денев

ПОИИ (СТ) - ас. Анастасия Венкова Тонкова - Шрьотле

ПОИИ (ГД) - доц. Огнян Хараламбиев Ламбев

СПЕЦИАЛНОСТ   ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА

ПЪРВИ КУРС   -  ЖИВОПИС          проф. Николай  Иванов Николов

ПЪРВИ КУРС    -  ГРАФИКА          проф. д-р  Радко Василев Спасов

ПЪРВИ КУРС    -  СКУЛПТУРА      гл.ас. Славина Русева Русева-Стефанова

ПЪРВИ КУРС     - СТЕНОПИС        гл.ас. д-р Владимир Димитров Аврамов

ПЪРВИ КУРС      - ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  - доц.  Огнян Хараламбиев Ламбев

2-РА ГРУПА  - доц. д-р Светослав Ангелов Косев

ПЪРВИ КУРС  -   РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ   доц. Костадин Георгиев Млячков

ПЪРВИ КУРС  - РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ  гл.ас. д-р Владимир Димитров  Аврамов

_______________________________________________________________________________

ВТОРИ КУРС -  ЖИВОПИС  - гл.ас. Маринета Георгиева  Млячкова

ВТОРИ КУРС -  ГРАФИКА   - доц. Христо Иванов Керин

ВТОРИ КУРС -  СКУЛПТУРА  - проф. Стефан Лазаров Лютаков

ВТОРИ КУРС -  СТЕНОПИС   - доц. Сашо Марков Рангелов

ВТОРИ КУРС -  ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  ас. Йордан Иванов Йорданов

2-РА ГРУПА  -  ас. Йордан Иванов Йорданов

_______________________________________________________________________________

ТРЕТИ  КУРС -   ЖИВОПИС  -  доц. Йордан  Николаев Йорданов

ТРЕТИ КУРС -   ГРАФИКА   -  гл.ас. Христо Георгиев Найденов

ТРЕТИ КУРС  -   СКУЛПТУРА  -  проф. Константин Станев Денев

ТРЕТИ КУРС  -   СТЕНОПИС  -  доц. Борис  Желев Георгиев

ТРЕТИ КУРС  -   ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  доц. Огнян Хараламбиев Ламбев

2-РА ГРУПА  -  гл.ас. Красимира Борисова Друмева

_______________________________________________________________________________

ЧЕТВЪРТИ КУРС ЖИВОПИС  -  ас. Илиян  Лалев  Лалев

ЧЕТВЪРТИ КУРС ГРАФИКА  -  проф. д-р Радко Василев Спасов

ЧЕТВЪРТИ СКУЛПТУРА  -  доц. Георги Минчев Георгиев

ЧЕТВЪРТИ СТЕНОПИС  -  ас. Анастасия Венкова Тонкова - Шрьотле

ЧЕТВЪРТИ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1-ВА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов  Пенев

2-РА ГРУПА  -  доц. Пеньо Семов  Пенев

СПОДЕЛИ В