СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ 2019-2020 г.

СПРАВКА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ 2019-2020 г.

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИИЗКУСТВО

АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

НАУЧНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

КОНФЕРЕНЦИИ, ИЗЛОЖБИ, НАУЧНИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ФОРУМИ

ПОИИ

гл.ас. д-р Галина Цветкова Цветкова

доц. д-р Атанас Димитров Тотляков

доц. д-р Атанас Димитров Тотляков

гл. ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

гл.ас. д-р Славина Русева Русева-Стефанова

1.  Консултации на студенти от спец. ПОИИ (първи-четвърти курс), два часа седмично, по определен график, зимен и летен семестър

2. Практическа подготовка на студентите от четвърти курс ПОИИ за провеждане на Държавни изпити-разяснения относно технологията на провеждане на държавните изпити (писмен и интегриран практико-приложен).

(април-май)

3. МНК ,,От сетивното към визуалното“- международна научна конференция. Зала 115, ноември 2020 г. Организатор: доц. д-р Светослав Косев

1. Предоставяне на информация на студенти от спец. ПОИИ за възможности за  международен обмен по програма „Еразъм“ и двустранните договори на ВТУ

(в началото на всеки семестър)

2. Посредничество за решаване на студентски въпроси с ръководството на катедри  и деканско ръководство.

1. Организиране на посещения на студенти от спец. ПОИИ в художествени гимназии и специализирани училища по изкуствата, които не са базови за ВТУ

2.Подготовка на студенти специалност ПОИИ за участие в „Национална изложба-конкурс за студентско творчество“, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, (18 март - 3 април 2020)

3. Представителна изложба на преподаватели, докторанти и студенти от ФИИ в ГХГ Пловдив – май 2020 г.

4. Национална изложба-конкурс за студентско творчество „СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ – 18 март 2020, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, стар корпус

5. Участие в Национален студентски фестивал на изкуствата – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград – октомври-ноември 2019, 2020 г.

6. Участие в Международно студентско Артбиенале (SIAB 2020), Скопие, Македония

7. Традиционна годишна студентска изложба – декември 2019, 2020 г., централно фоайе на ФИИ. Координатори – Ръководителите на катедри.

ИИ - „ЖИВОПИС“

доц. Красимир Георгиев Карабаджаков

доц. Йордан Николаев Йорданов

доц. д-р Мартина Маринова Караиванова - Аврамова

1. Консултации на студенти от спец. ИИ - „Живопис“ (първи-четвърти курс), два часа седмично, по определен график, зимен и летен семестър

2. Практическа подготовка на студентите от четвърти курс ИИ - „Живопис“ за създаване на концепция, изпълнение в материал и защита на дипломна работа. (април-май)

3. Студентски пленер Каварна 2020, август 2020

4. Студентска практика – Тутракан – октомври 2020

1. Предоставяне на информация на студенти от спец. ИИ- „Живопис“ за възможности за  международен обмен по програма „Еразъм“. (в началото на всеки семестър)

2. Посредничество за решаване на студентски въпроси с ръководството на катедри  и деканско ръководство.

1. Подготовка на студенти специалност ИИ – „Живопис“  за участие в „Национална изложба-конкурс за студентско творчество“, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, 18 март - 3 април 2020

(17. 02 – 17. 03. 2020)

2. Представителна изложба на преподаватели, докторанти и студенти от ФИИ в ГХГ Пловдив – май 2020 г.

3. БАЛКАНЪТ ВДЪХНОВЯВА 2020 – фестивал на изкуствата (живопис, скулптура, музика), Национален изложбен комплекс „Орешак“. Пленер и реализации в градска среда на студенти от спец. Скулптура, Живопис, Стенопис, Организатори: проф. д-р Владимир Аврамов, доц. д-р Мартина Караиванова, проф. Стефан Лютаков.

1 – 4 юни 2020 г.

4. Национална изложба-конкурс за студентско творчество „СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ – 18 март 2020, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, стар корпус

5. Представителна изложба на творби от „Студентски пленер Каварна“ –  декември 2020, ФИИ

3. Представителна изложба на преподаватели, докторанти и студенти от ФИИ в ГХГ Пловдив – май 2020 г.

5. Участие в Национален студентски фестивал на изкуствата – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград – октомври-ноември 2019, 2020 г.

6. Участие в Международно студентско Артбиенале (SIAB 2020), Скопие, Македония

7. Традиционна годишна студентска изложба – декември 2019, 2020 г., централно фоайе на ФИИ. Координатори – Ръководителите на катедри.

ИИ - „ГРАФИКА“

доц. д-р Милен Петков Джановски

проф. д-р Радко Василев Спасов

доц. Христо Иванов Керин

проф. Христо Маринов Цацинов

1. Консултации на студенти от спец. ИИ- „Графика“ (първи-четвърти курс), един часа седмично, по определен график, зимен и летен семестър

2. Консултации за подготвяне и защита на Дипломна работа

(летен семестър)

1. Предоставяне на информация на студентите от спец. ИИ – „Графика“, относно предлаганите възможности за мобилно обучение, практики и стажове.

2. Поддържане на ежеседмична връзка със студентите от спец. ИИ- „Графика“ първи-четвърти курс, чрез отговорника на съответния курс.

1. Подготовка на студенти специалност ИИ – Графика  за участие в „Национална изложба-конкурс за студентско творчество“, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, 18 март - 3 април 2020

(17. 02 – 17. 03. 2020)

2. Представителна изложба на преподаватели, докторанти и студенти от ФИИ в ГХГ Пловдив – май 2020 г.

3. Национална изложба-конкурс за студентско творчество „СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ – 18 март 2020, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, стар корпус

ИИ „СКУЛПТУРА“

гл.ас. д-р Тодор Георгиев Ламбов

доц. Георги Минчев Георгиев

проф. Стефан Лазаров Лютаков

гл.ас. д-р Николай Георгиев Коев

1. Практическа подготовка и консултации на студентите от четвърти курс ИИ - „Скулптура“ за създаване на концепция, изпълнение в материал и защита на дипломна работа. (април-май)

2. Младежка скулптурна колония ,,Ксилифор 2020“, юни 2020 г., туристическа местност Ксилифор

1. Предоставяне на информация на студенти от спец. ИИ- „Скулптура“ за възможности за  международен обмен по програма „Еразъм“. (в началото на всеки семестър)

1. Участие в „Национална изложба-конкурс за студентско творчество“, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, 18 март - 3 април 2020

(17. 02 – 17. 03. 2020)

2. Представителна изложба на преподаватели, докторанти и студенти от ФИИ в ГХГ Пловдив – май 2020 г.

3. 3. БАЛКАНЪТ ВДЪХНОВЯВА 2020 – фестивал на изкуствата (живопис, скулптура, музика), Национален изложбен комплекс „Орешак“. Пленер и реализации в градска среда на студенти от спец. Скулптура, Живопис, Стенопис, Организатори: проф. д-р Владимир Аврамов, доц. д-р Мартина Караиванова, проф. Стефан Лютаков.

1 – 4 юни 2020 г.

ИИ - „СТЕНОПИС“

доц. Борис Желев Георгиев

проф. д-р Владимир Димитров Аврамов

гл.ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова

1. Практическа подготовка и консултации на студентите от четвърти курс ИИ - „Стенопис“ за създаване на концепция, изпълнение в материал и на терен на дипломна работа. (април-май)

2. Уъркшоп мозайка + уъркшоп витраж, катедра „Стенопис“ – Боженци – 2020

1. Предоставяне на информация на студентите от спец. ИИ - относно предлаганите възможности за мобилно обучение, практики и стажове.

2. Поддържане на ежеседмична връзка със студентите от спец. ИИ-първи-четвърти курс, чрез отговорника на съответния курс.

1. Участие в „Национална изложба-конкурс за студентско творчество“, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, 18 март - 3 април 2020

(17. 02 – 17. 03. 2020)

2. Арт Розалиада 2020 г. – международна студентско-преподавателска изложба, изложба на лауреатите от 10 годишното провеждане на изложбата, 14 февруари 2020 г. ИЗ „Р. Михайлов“ стар корпус

3. БАЛКАНЪТ ВДЪХНОВЯВА 2020 – фестивал на изкуствата (живопис, скулптура, музика), Национален изложбен комплекс „Орешак“. Пленер и реализации в градска среда на студенти от спец. Скулптура, Живопис, Стенопис, Организатори: проф. д-р Владимир Аврамов, доц. д-р Мартина Караиванова, проф. Стефан Лютаков.

1 – 4 юни 2020 г.

4. Студентска изложба на катедра „Стенопис“+ уъркшоп, Сливен, ХГ „Нова“ – към худ.гимназия, ноември, 2019

ИИ - „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ“

доц. Пеньо Семов Пенев

гл.ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

доц. д-р Светослав Ангелов Косев

доц. д-р Красимира Борисова Друмева

1. Консултации на студенти от спец. ИИ - „ГДВК“ (първи-четвърти курс), два часа седмично, по определен график, зимен и летен семестър

2. МНК ,,От сетивното към визуалното“- международна научна конференция. Зала 115, ноември 2020 г. Организатор: доц. д-р Светослав Косев

1. Предоставяне на информация на студенти от спец. ИИ- „ГДВК“ за възможности за  международен обмен по програма „Еразъм“. (в началото на всеки семестър)

2. Посредничество за решаване на студентски въпроси с ръководството на катедри  и деканско ръководство.

1. Защита на дипломни работи – Катедра ГДВК, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново – ново крило, първи етаж и двете зали за периода от 29 юни до 1 юли

2. ,,VISION 2020” – международен форум за компютърна графика. Организатор: доц. д-р Светослав Косев

3. Национална изложба-конкурс за студентско творчество „СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ – 18 март 2020, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, стар корпус

4. Студентска изложба на катедра ГДВК, Сливен, ХГ „Нова“, към худ.гимназия, ноември 2019

5. Представителна изложба на преподаватели, докторанти и студенти от ФИИ в ГХГ Пловдив – май 2020 г.

6. Участие в Национален студентски фестивал на изкуствата – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград – октомври-ноември 2019, 2020 г.

7. Участие в Международно студентско Артбиенале (SIAB 2020), Скопие, Македония

8. Традиционна годишна студентска изложба – декември 2019, 2020 г., централно фоайе на ФИИ. Координатори – Ръководителите на катедри.

ИИ - „РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ“

доц. д-р Деница Веселинова Янева

доц. д-р Костадин Георгиев Млячков

1. Консултации на студенти от спец. ИИ - „РиИ“ (първи-четвърти курс), два часа седмично, по определен график, зимен и летен семестър

1. Предоставяне на информация на студенти от спец. ИИ- „РиИ“ за възможности за  международен обмен по програма „Еразъм“. (в началото на всеки семестър)

2. Посредничество за решаване на студентски въпроси с ръководството на катедри  и деканско ръководство.

1. Участие в „Национална изложба-конкурс за студентско творчество“, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, 18 март - 3 април 2020

(17. 02 – 17. 03. 2020)

2. Подготвяне и реализиране на Представителна изложба „Рисунката – съвременни пластични измерения“ – катедра „Рисуване“, колаборация между преподаватели и студенти, ИЗ „Р. Михайлов“, стар корпус

(май-юни 2020 г.)

3. Представителна изложба на преподаватели, докторанти и студенти от ФИИ в ГХГ Пловдив – май 2020 г.

4. Национална изложба-конкурс за студентско творчество „СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА“ – 18 март 2020, ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, стар корпус

5. Участие в Национален студентски фестивал на изкуствата – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград – октомври-ноември 2019, 2020 г.

6. Участие в Международно студентско Артбиенале (SIAB 2020), Скопие, Македония

7. Традиционна годишна студентска изложба – декември 2019, 2020 г., централно фоайе на ФИИ. Координатори – Ръководителите на катедри.


СПОДЕЛИ В