СПИСЪК на членовете на Отчетно-изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ - 2019 -2023 г.,

С П И С Ъ К

на членовете на Отчетно-изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ - 2019 -2023 г.,

Научна степен  и академична длъжност  - ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

 Хабилитирани преподаватели   (20)

проф.дизк Антоанета Ангелова Анчева

проф. д-р Владимир Димитров Аврамов

проф. д-р Иван Георгиев Узунов

проф.       Стефан Лазаров Лютаков

доц. д-р Атанас Димитров Тотляков

доц.        Борис Желев Георгиев

доц.        Георги Минчев Георгиев

доц. д-р Деница Веселинова Янева

доц. д-р Илиян Лалев Лалев

доц.        Йордан Николаев Йорданов

доц. д-р Костадин Георгиев Млячков

доц.        Красимир Георгиев Карабаджаков

доц. д-р Красимира Борисова Друмева

доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

доц. д-р Маринета Георгиева Млячкова 

доц. д-р Мартина Маринова Караиванова - Аврамова

доц. д-р Милен Петков Джановски

доц. д-р Младен Иванов Младенов

доц. д-р Светослав Ангелов Косев

доц.        Христо Иванов Керин

Нехабилитирани преподаватели (19)

гл. ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

гл. ас. д-р Атанас Димитров Марков

гл. ас. д-р Биляна Красимирова Цанова

гл. ас. д-р Галина Цветкова Цветкова

гл. ас. д-р Гълъбин Цветанов Христов

гл. ас. д-р Деян Русков Карагогов

гл. ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

гл. ас. д-р Николай Георгиев Коев

гл. ас. д-р Славина Русева Русева

гл. ас. д-р Тодор Генков Овчаров

гл. ас. д-р Тодор Георгиев Ламбов

гл. ас. д-р Христо Георгиев Найденов

ас. д-р Даниел Георгиев Иванов

ас. д-р Екатерина Лазаринова Иванова

ас. д-р Мартин Николаев Митев

ас. д-р Николина Милчева Джановска

ас. д-р Радимира Георгиева Йорданова

ас. д-р Стоян Илев Илев

ас. д-р Трифон Тодоров Калфов

Студенти и докторанти     (8)

Симеон Живков Желев – докторант ГДВК

Деян Антонов Боев - докторант СКУЛПТУРА

  1. 3

Пламен Николаев Кондов – докторант СТЕНОПИС

Елена Неделева Неделева -  студент ИИ - ГДВК,

Теодора Стефанова Паскалева – студент ИИ - Рисуване и интермедия

Павел Янков Павлов – студент ИИ - ГДВК

Симеон Ваньов Симеонов – студент ИИ -ГДВК

Михаил Красимиров Пасков – студент ИИ

Служители (3)

Румен Георгиев Райков

Цвета Владимирова Попова

Цветанка Иванова ДойчиноваСПОДЕЛИ В