СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ФАКУЛТЕТСКИЯ СЪВЕТ - /мандат 2011-2015 г./

Ф А К У Л Т Е Т Е Н    С Ъ В Е Т

/мандат 2011-2015 г./

20.11.2014 г.

 

 

Квота Хабилитирани преподаватели

   

1.

Доц. БОРИС ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

2.

Проф. д-р АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА АНЧЕВА

3.

Проф. д.изк.н. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

4.

Проф. КОНСТАНТИН СТАНЕВ  ДЕНЕВ

5.

Проф. д-р МАРИН ДОНЧЕВ ДОБРЕВ

6.

Проф. дпн ПЛАМЕН АНАТОЛИЕВ ЛЕГКОСТУП

7.

Проф. д-р РАДКО ВАСИЛЕВ  СПАСОВ

8.

Проф. СТЕФАН ЛАЗАРОВ ЛЮТАКОВ

9.

Доц. дпн МАРИАНА МИНЧЕВА ГЪРМИДОЛОВА

10.

Доц.   ГЕОРГИ МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

11.

Доц.   ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

12.

Доц.   ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ

13.

Доц.   КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МЛЯЧКОВ

14.

Доц.   КРАСИМИР  ГЕОРГИЕВ  КАРАБАДЖАКОВ

15.

Доц.   МЛАДЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

16.

Доц.   ОГНЯН ХАРАЛАМБИЕВ ЛАМБЕВ

17.

Доц.   ПЕНЬО СЕМОВ ПЕНЕВ

18.

Доц.   САШО МАРКОВ РАНГЕЛОВ

19.

Доц.   ХРИСТО ИВАНОВ КЕРИН

   
 

Квота Нехабилитирани преподаватели

20.

Доц. д-р  ДЕНИЦА ВЕСЕЛИНОВА ЯНЕВА

21.

Доц. д-р СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСЕВ

22.

Гл.ас.  МАРИНЕТА ГЕОРГИЕВА МЛЯЧКОВА

23.

Гл.ас.  МИЛЕН ПЕТКОВ ДЖАНОВСКИ

   
 

Квота Докторанти и студенти

24.

НИКОЛИНА МИЛЧЕВА ДЖАНОВСКА – редовен докторант

25.

МАРИО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ -  студент, ІІІ к. спец. ИИ-ГДВК

 

СПОДЕЛИ В