Атестационна комисия

Мандат 2023-2027 г.

Атестационната комисия – Мандат 2023-2027 г.

ФС, протокол 11/17.07.2023 г.

  1. доц. д-р Маринета Георгиева Млячкова - председател
  2. доц. д-р Марина Теофилова Теофилова;
  3. доц.  д-р Анастасия Венкова Тонкова;
  4. доц. дн Атанас Димитров Тотляков;
  5. гл. ас. д-р Николина Милчева Джановска;
  6. гл. ас. д-р Славина Русева Русева;
  7. Ирина Веселинова Маркова- студент.
Георги Йорданов Димитров, Сдружение „Туристическо дружество Трапезица – 1902“-представител на потребителски организации.  
СПОДЕЛИ В