Комисия за трансфер на кредити

Комисия за трансфер на кредити  - ФС, протокол 10/09.09.2019 г.

Председател:  доц.  д-р Светослав Ангелов Косев

Координатор по СТАК: доц. д-р Деница веселинова Янева

Членове:

1. представител катедра “Графика” – доц.  д-р Милен Петков Джановски

2. представител  катедра “ГДВК” – доц. д-р Красимира Борисова Друмева

3. представител катедра “Живопис” - проф. д-р Иван Георгиев Узунов

4. представител катедра “ИТД” – проф.д.изк. Антоанета Ангелова Анчева                                                            

5. представител катедра “Рисуване” – доц. д-р Младен Иванов Младенов

6. представител катедра “Скулптура” – доц. Георги Минчев Георгиев

7. представител катедра “Стенопис” – доц. Борис Желев Георгиев

8.  Десислава Райнова  - инспектор бекофис при ФИИ

 

СПОДЕЛИ В