КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПО ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

 

 1. Изкуството на Двуречието – Шумер, Акад, Вавилон
 2. Изкуството на древен Египет
 3. Изкуството на  древна Гърция – Крит, Микена, период на архаиката
 4. Изкуството на древна Гърция – класически период  и елинизъм
 5. Изкуството на древния Рим
 6. Изкуството на европейското Средновековие – романски период, готика
 7. Италиански Ренесанс – обща характеристика, периодизация. Изкуството на ранния Ренесанс
 8. Изкуството на високия ренесанс в Италия – представители
 9. Северен ренесанс. Нидерландия и Германия – обща характеристика и представители  /Ян ван Ейк, Брьогел, Дюрер и др./
 10.   Изкуството на  ХVII в. в Италия. Барок
 11.   Изкуството  в  Холандия през ХVII в.
 12.   Изкуството във Фландрия през ХVII в.
 13.   Изкуството в Испания през ХVII в.
 14.   Изкуството на ХVIII в. във Франция
 15.   Изкуството на ХVIII в. в Англия
 16.   Импресионизъм и неоимпресионизъм
 17.   Кубизъм
 18.   Експресионизъм
 19.   Футуризъм
 20.   Сюрреализъм
 21.   Изкуството след  ІІ световна война. Абстрактен   експресионизъм
 22.   Поп арт
 23.   Концептуално изкуство
 24.   Изкуството на Първото българско царство
 25.   Изкуството на Второто българско царство
 26.   Изкуството на българското Възраждане
 27.   Българското изкуство  след Освобождението  от 1878г.  до Първата  световна война
 28.   Българското изкуство през 20-те год. на ХХ век.   Дружество  „Родно  изкуство”
 29.   Българското изкуство през 30-те и началото на 40-те год. на ХХ    век.  „Дружество на новите художници”
 30.   Българското изкуство през периода на социализма /50-те – 80-те години./
 31.   Българското изкуство в края на ХХ в. 
СПОДЕЛИ В