КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ИСТОРИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

 1. ИДЕАЛЪТ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО В АНТИЧНОТО ИЗКУСТВО.
 2. ВИЗАНТИЙСКАТА МОЗАЙКА.
 3. ИЗКУСТВОТО НА КАРАВАДЖО И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЖИВОПИСТА ПРЕЗ 17 ВЕК.
 4. БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ 20-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК.
 5. ПОП АРТ – ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

КРАТКА БИБЛИОГРАФИЯ:


 1. Джансън А. Джансън Х.У. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО., Издателство „Елементи”, София 2006, 2008, 2014
 2. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Издателство „Искусство – XX1век”, Москва, 2003
 3. Лазарев В.Н. ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ. /Искусство/, Москва, 1986
 4. Rolf Toman DIE KUNST DES BAROCK, /h.f.ullmann/Koln, 2007
 5. Gilles Lambert CARAVAGGIO, /Taschen/, Koln, 2012
 6. Ротенберг, Е.И. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 17 ВЕКА /Искусство/, Москва, 1989
 7. Димитров Д.Г. ИЗКУСТВОТО НА XX век – съдбата на авангарда. /Просвета/ София, 2001
 8. A HISTORY OF MODERN ART. Thames and Hudson, 1986
 9. Tilman Osterwold POP ART  /Taschen/, Koln, 1991
 10. |Klaus Honnef CONTEMPORARY ART. Koln, 1992
 11. Маринска Р. 20-ТЕ ГОДИНИ В БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО. София, 1996г.
 12. Маринска Р. ГЕО МИЛЕВ И БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕРНИЗЪМ. София, 2005г.
 13. 120 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО 1892-2912, дружества, съюзи, групи. София, 2012г.

Забележка: Библиографската стравка е условна. Литературата по въпросите е богата и дава възможност за различен избор.

СПОДЕЛИ В