КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

 1. Исторически аспекти в развитието на графичния дизайн и визуалните комуникации.
 2. Визуални взаимоотношения между елементите, принципите на проектиране и човешките възприятия в графичния дизайн и визуалните комуникации.
 3. Основни принципи на проектиране в графичния дизайн и визуалните комуникации.
 4. Основни компоненти на проектиране в графичния дизайн и визуалните комуникации.
 5. Етапи на проектиране на дизайн продукт.

ЛИТЕРАТУРА


 1. Абаджимаринова, Р. Търговска марка, бренд. София, Сиела, 2006.
 2. Алмалех, Мони. Езикът на цветовете. Аскони-Издат, 2007.
 3. Венкова, Ана. Графичен дизайн в България. Проблеми и тенденции през 60-те - 90-те години на хх век, хабилитационен труд. София, 2010
 4.  Върбанов, П., Цветознание, Абагар, В. Търново,1999.
 5.  Иванова, Н. От занаятите към дизайна. София, БАН, 1985
 6. Кафтанджиев, Хр. Визуална комуникация, София, Отворено общество, 1996.
 7.  Кафтанджиев, Хр. Езикът на рекламата, графика и текст. Враца, ДФ Полипринт, 1992.
 8. Лисийска, З. Основи на дизайна, история, теория, методика. Благоевград, Пирин-принт, 1994
 9.  Макуейд, Джон. Професионален дизайн на бизнес материали. СофтПрес, София, 2007.
 10. Макуейд, Джон. Професионален дизайн на печатни материали. СофтПрес, София, 2007.
 11. Маркова, Даниела Чулова. Дизайнът на 20 век. Стилове, представители, проблеми. София, Авангард Прима, 2013.
 12.  Нешев, Адреан. Visual cut in Bulgaria. София, Жанет 45, 2008.
 13.  Паркър, Роджър. Професионален дизайн в рекламата. София, Софт Прес, 2004
 14. Петров, Георги. Рекламен дизайн, София, Болид.
 15.  Попов, Павел. Композицията, като абстракция. София,АрхЛИБРИ, 2007.
 16.  Радоева, А. Графичен дизайн: Основни понятия на визуалния език. Варна, Славена, 2012.
 17.  Райчев, Румен. Структурна комбинаторика, София, Анубис, 2002.
 18.  Райчев, Румен. Цветовете в изкуството, София, Лик, 2005.
 19.  Райън, Уилям. Тиъдър Коновър. Графичната комуникация днес, част 1, София, DuoDesign, 2008.
 20.  Райън, Уилям. Тиъдър Коновър. Графичната комуникация днес, част 2, София, DuoDesign, 2008.
 21.  Тасев, Д. Графичен дизайн. София, НХА, 2007.
 22. Фийл, Шарлот и Питър, Графичен дизайн на 21 век, С., Алианс 97, 2005.
 23. Фийл, Шарлот и Питър, Дизайнът на 20 век, С., Алианс 97, 2002.
 24. Aynsley, Jeremy, A Century of Graphic Design, Octopus Publishing Group Ltd, 2001.
 25. Bride M. Wil., Color harmony – 2, Thames and Hudson, 1994
 26. Elam, Kimberly . Grid Systems: Principles of Organizing Type, Publisher: New York : Princeton Architectural Press, ©2004.
 27. Tselentis, Jason. Type, form & function. A Handbook on the Fundamentals of Typography. Rockport Publishers.Inc., Massachusetts, 2011.
СПОДЕЛИ В