Мандат 2011-2015 г.

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФАКУЛТЕТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

мандат 2011 – 2015 г.

 

 

№ по ред

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Научна степен  и академична длъжност

 

Преподаватели – хабилитирани и нехабилитирани    (20 хаб.преп.  +  20  нехаб.преп. )

1.

проф.д.изк.  Антоанета Ангелова Анчева

2.

проф.       Константин Станев Денев

3.

проф.       Стефан Лазаров Лютаков

4.

  доц.        Борис Желев Георгиев

5.

  доц. д-р Владимир Димитров Аврамов

6.

  доц.        Георги Минчев Георгиев

7.

  доц. д-р Деница Веселинова Янева

8.

  доц. д-р  Иван Георгиев Узунов

9.

  доц.        Йордан Николаев Йорданов

10.

  доц.        Костадин Георгиев Млячков

11.

  доц.        Красимир Георгиев Карабаджаков

12.

  доц. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

13.

  доц. д-р  Марина Теофилова Теофилова

14.

  доц.        Младен Иванов Младенов

15.

  доц.        Огнян Хараламбиев Ламбев

16.

  доц.         Пеньо Семов Пенев

17.

  доц.         Сашо Марков Рангелов

18.

  доц. д-р   Светослав Ангелов Косев

19.

  доц.         Христо Иванов Керин

20.

  доц. д-р   Маринета Георгиева Млячкова

21.

гл.ас. д-р  Атанас Димитров Тотляков

22.

гл.ас. д-р  Галина Цветкова Цветкова

23.

гл.ас. д-р  Красимира Борисова Друмева

24.

гл.ас. д-р  Мартина Маринова Караиванова

25.

    ас.         Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

26.

    ас.         Атанас Димитров Марков

27.

    ас.         Биляна Красимирова Добрева

28.

    ас.         Борислав Александров Петров

29.

    ас.         Венко Кирилов Тонков

30.

    ас.         Гълъбин Цветанов Христов

31.

    ас. д-р  Деян Русков Карагогов

32.

    ас.         Иво Теодоров Ченешев

33.

    ас.         Йордан Иванов Йорданов

34.

    ас.  д-р  Милен Петков Джановски

35.

    ас.  д-р  Николай Георгиев Коев

36.

    ас.  д-р  Славина Русева Русева

37.

    ас.  д-р  Тодор Георгиев Ламбов

38.

    ас.         Трифон Тодоров Калфов 

39.

    ас.  д-р  Христо Георгиев Найденов

40.

    ас.         Чавдар Гатев Велчев

Представители на студентите и докторантите     (8  студенти и докторанти)

41.

Георги Костадинов Млячков – докторант ГДВК (зап. 2014)

42.

Даниел Георгиев Иванов – докторант СТЕНОПИС (зап. 2013)

43.

Денислав Иванов Миевски – докторант ГДВК (зап. 2013)

44.

Николина Милчева Джановска – докторант ГРАФИКА (зап. 2013)

45.

Вергил Мариянов Николов – студ.,ІV к., ПОИИ

46.

Марио Василев Димитров – студ.,ІV к., ИИ-ГДВК

47.

Надежда Миткова Маринова – студ.,ІV к., ИИ-СТ

48.

Пламен Николаев Кондов – студ.,ІV к.,ИИ-СТ

 

Боян  Йорданов Йорданов – докторант ГДВК (зап. 2014)  -  прекъснал обучението си за 2 год.

Представители на администрацията    –   (2 служители)

49.

Стефка Василева Чолова-Илийкова

50.

Цветанка Иванова Дойчинова

 

СПОДЕЛИ В