Факултетска комисия по управление на качеството

Мандат 2019 - 2023 година

Комисия по управление на качеството, акредитацията и рейтинговата система –

ФС, протокол 11/17.07.2023 г.

Председател:            доц. д-р  Деница Веселинова Янева,

Членове: 

К. «Живопис»           гл. ас. д-р Стоян Илев Илев

К. «Скулптура»         гл. ас. д-р Славина Русева Русева

К. «Графика»            доц. д-р Милен Петков Джановски

К. «Рисуване»           доц. д-р Тодор Генков Овчаров

К. «ГДВК»                доц. д-р Красимира Борисова Друмева

К. «ИХО»                   доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

К. «Стенопис»           гл. ас. д-р Даниел Георгиев Иванов

Студ. представител  - Георги Стефанов Бумбаров, бакалавър, 1 курс, ИИ – ГДВК

Представител  докторанти   -   Дияна Николаева Чергиланова

Потребител  –  Анна Найденова Павлова  -  ст. експерт към РИО, В.Търново

Отговорник рейтинг - доц. д-р Тодор Генков Овчаров

Отговорници риск: доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

        гл. ас. д-р Славина Русева Русева

     доц. д-р Красимира Борисова Друмева

СПОДЕЛИ В