ОБЩО СЪБРАНИЕ

С П И С Ъ К

на членовете на Отчетно-изборно ОБЩО СЪБРАНИЕ 29.06.2023 г.

Научна степен  и академична длъжност  - ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

 Хабилитирани преподаватели   (23)

  проф. дн Антоанета Ангелова Анчева

  проф. д-р Владимир Димитров Аврамов

  проф. д-р Иван Георгиев Узунов

  проф. д-р Илиян Лалев Лалев

  проф. д-р Младен Иванов Младенов

  проф. д-р Светослав Ангелов Косев

  доц. дн Атанас Димитров Тотляков

  доц. д-р Анастасия Венкова Тонкова

  доц. д-р Галина Цветкова Цветкова

  доц. д-р Деница Веселинова Янева

  доц. д-р Костадин Георгиев Млячков

  доц. д-р Красимира Борисова Друмева

  доц. д-р Маринета Георгиева Млячкова 

  доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

  доц. д-р Мартина Маринова Караиванова - Аврамова

  доц. д-р Милен Петков Джановски

  доц. д-р Николай Георгиев Коев

  доц. д-р Тодор Георгиев Ламбов

  доц.        Борис Желев Георгиев

  доц.        Георги Минчев Георгиев

  доц.        Йордан Николаев Йорданов

  доц.        Красимир Георгиев Карабаджаков

  доц.        Христо Иванов Керин

Нехабилитирани преподаватели (18)

гл. ас. д-р Атанас Димитров Марков

гл. ас. д-р Биляна Красимирова Цанова

гл. ас. д-р Гълъбин Цветанов Христов

гл. ас. д-р Деян Русков Карагогов

гл. ас. д-р Йордан Иванов Йорданов

гл. ас. д-р Славина Русева Русева

гл. ас. д-р Тодор Генков Овчаров

гл. ас. д-р Христо Георгиев Найденов

гл. ас. д-р Даниел Георгиев Иванов

гл. ас. д-р Екатерина Лазаринова Иванова

ас. д-р Мартин Николаев Митев

гл. ас. д-р Николина Милчева Джановска

гл. ас. д-р Радимира Георгиева Йорданова

ас. д-р Симеон Живков Желев

гл. ас. д-р Стоян Илев Илев

ас. д-р Велина Георгиева Сталева

ас. д-р Деница Миткова Милушева

ас. д-р Пламен Николаев Кондов

Студенти и докторанти     (10)

Станислав Василев Кордоловски

  1. 3

Никола Дианов Бошнаков

Момчил Емилов Енчев

Стефан Ивайлов Василев

Свилена Тодорова Донева

Симона Иванова Апостолова

Яница Валентинова Димитрова

Нуркан Айдън Нуф

Стефан Христов Кинов

Ирина Веселинова Маркова

Служители (2)

Цвета Владимирова Попова

Румен Георгиев Райков

СПОДЕЛИ В