Научни списания и поредици на Филологически факултет

Научни списания
  • Проглас : Филологическо списание / Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Филологически факултет.  –  Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"
  • Медии и комуникации на 21 век  / Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".  –  Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий"
  • VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences  / St. Cyril and St. Methodius University Press.  –  Veliko Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius University Press

Българско-сръбски културни връзки (тематични сборници)

СПОДЕЛИ В