Библиотечно-информационен център – V корпус

Библиотечно-информационният център (БИЦ) – V корпус е създаден на базата на педагогическа, философска и юридическа библиотеки. Предлага специализиран фонд, съдържащ над 32 000 библиотечни единици (монографии, учебници, енциклопедична, справочна литература и периодични издания) в областта на философията, педагогиката и юридическа литература. Предлага на потребителите свободен достъп до специализирани електронни ресурси. 

 

Част от фонда на библиотеката е формиран от дарения на преподаватели, служители, студенти, представители на други висши учебни заведения и частни лица. Библиотечно-информационният център разполага с 68 читателски места,  2 от които компютъризирани. 

СПОДЕЛИ В