Библиотека към Православен богословски факултет

Библиотеката е създадена на базата на специализирана богословска сбирка към Историческия факултет, която с течение на времето се обогатява. След съвместен проект с фондация „Покров Богородичен“ през 2002 г. колекцията става част от Православен библиотечно-информационен център „Проф. Тотю Коев”. През 2009 г. библиотеката към ПБФ става част от структурата на Университетската библиотека.

От самото си основаване библиотеката комплектува богат специализиран фонд в областта на богословието, изкуствознанието, медиевистиката, философията, историята и др. Днес библиотеката  на Православния богословски факултет разполага с фонд от над 15 000  библиотечни единици (книги, периодика, икони, ноти, CD, DVD, аудио и видео касети).

Тук се съхраняват дарените лични библиотеки на: Недю Александров, проф. д-р Тодор Събев, епископ Нестор, проф. д-р Тотю Коев (първия декан на факултета), проф. д-р протопрезвитер Николай Шиваров, проф. д-р Христо Стоянов Христов и проф. д-р Любен Прашков.

Библиотеката притежава и редица редки и ценни справочни и периодични издания, по-важните от които са: гръкоезични колекции на патристични извори, Lexikon für theologie und Kirche, Православная Энциклопедия, сп. „Духовна култура“, енциклопедии, речници, албуми на английски, гръцки, руски, немски, сръбски език.

Библиотеката притежава и ценни специализирани издания, осигурени чрез научноизследователски проекти на преподаватели от Православния богословски факултет: „Богословски и философски идеи във византийското и балканско културно наследство (14 век)“ , „Научно-изследователски колегиум „Biblica et Patristica“ (2009-2011)“ и „Ранни славянски ръкописни паметници с литургическа употреба (събиране и първоначално изследване)”.

Библиотеката разполага с 40 читателски места, 3 компютъра, 1 лаптоп, 2 мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир).

Площта на библиотеката е 35 кв.м, на Православния център – 70 кв.м и на кабинета за докторанта – 21 кв.м.

Библиотека на ПБФ

Православен център „Проф. Тотю Коев“

Кабинет на докторанта

СПОДЕЛИ В