Библиотека към Факултет по изобразително изкуство

Специализираният фонд на филиалната библиотека  възлиза на над 6 000 библиотечни единици (книги, периодични издания, албуми, електронни ресурси), включващи: албуми, специални издания с репродукции, електронни носители на информация, периодични издания и хабилитационни трудове от научните области : история на изкуството; естетика; изкуствознание; техника и технология на живописта, скулптурата, рисунката и графичните изкуства; теория на изкуството –цветознание,  пластична анатомия, перспектива, композиция; архитектура; пластично, монументално, приложно-декоративно изкуство; изкуство на религиите; изкуство на шрифта; изкуство на илюстрацията; стенопис; консервация и реставрация; фотография; музика; театрално и киноизкуство; музейно дело; български и световни художествени галерии.


Библиотеката притежава и богат специализиран чуждоезиков фонд на руски, английски, немски, френски, нидерландски, румънски, испански, италиански, унгарски, полски, чешки  езици, както и на китайски, японски, санскрит, иврит,  арабски, грузински и др. езици. Библиотеката се помещава в ново модерно оборудвано помещение. Разполага с 30 читателски места.

СПОДЕЛИ В