месец януари

Александър Ловров

Венцислав Йорданов

Владимир Диловски

Доц. д-р Ева Касева

Доц. д-р Райна Койчева

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Калин Манолов

Красимира Петрова

Проф. Георги Пенчев

Проф. Радослав Радев

Теодор Петров
СПОДЕЛИ В